തമിഴ് നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനത്തിനു പിന്നിലെ മതശക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

0

തമിഴ് നാട്ടിൽ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു വിഘടനവാദം ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചിലർ മുരുകനെ കൈയ്യടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് രണ്ടു സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈന്ദവമൂർത്തിയാണ് മുരുകൻ. ശിവന്‍റെയും പാർവ്വതിയുടെയും ഇളയ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം. സ്കന്ദൻ, കാർത്തികേയൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അദ്ദേഹം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മുരുകന്  ഇന്ന് നല്കപ്പെടുന്ന സാംസ്‌കാരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ പ്രാധാന്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വിഘടനവാദത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.  ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായ ഗോത്രത്തലവൻ ആയിരുന്നു മുരുകൻ എന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. അതുകൊണ്ട് മുരുകന്‍റെ ആരാധന പൂർവ്വികനെ ആരാധിക്കൽ മാത്രമാണെന്നും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.  ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്തവയും, അസഹിഷ്ണുക്കളായ ചിലരുടെ ഊഹോപോഹങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ്. കുറച്ചു കാലങ്ങളായി ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഭാരതവിഭജന ശക്തികളായി രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നത്ര ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനായി അവർ അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്നു.

‘നാം തമിളർ പാർട്ടി’ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ സീമാൻ ആണ് ഇതിന്‍റെ നേതാവ്. തമിഴ് വികാരം ആളിക്കത്തിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇയാൾ. തമിഴരുടെ വംശീയവും ഭാഷാപരവുമായ പ്രത്യേക അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  അവകാശവാദം ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല മതപരമായ അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിലും കുത്തിത്തിരുപ്പുണ്ടാക്കി വിഭജിച്ചു മാറ്റാനാണ് ഇയാൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സീമാന്‍റെ ശരിക്കുള്ള പേര് സൈമൺ എന്നാണ്. മുരുകൻ ഒരു ഹിന്ദുദൈവമല്ലെന്നും ഗോത്രപൂർവ്വികനാണെന്നും പ്രചരിപ്പിച്ച് കൈയ്യടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളല്ല സീമാൻ. 1990 കളിൽ ജോൺ സാമുവൽ എന്ന ഒരാൾ ചെന്നൈയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അക്കാദമിക്ക് പഠനങ്ങളിലൂടെ ഈ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജോൺ സാമുവൽ മുൻകൈയെടുത്ത് മുരുകനെ കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകൾ പോലും നടത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെ മുരുകൻ തമിഴ് ജനതയുടെ പൂർവ്വികനായ ഗോത്രനേതാവായിരുന്നു എന്ന തിയറി പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിരവധി പേപ്പറുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മുരുകനെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയെടുക്കാനായി ഒരു ആര്യപൂർവ്വ വ്യക്തിത്വം തന്നെ  മുരുകനായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ സ്കന്ദൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കാർത്തികേയൻ തുടങ്ങിയ ‘ആര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട’ അഥവാ ‘ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട’ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുരുകനെ അടർത്തിമാറ്റി. പിന്നീട് അതുവരെ മറച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അജണ്ട വേഗം തന്നെ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങി.

തമിഴ് നാട്ടിൽ എങ്ങും പ്രചാരമുള്ള സോമസ്കന്ദ സങ്കല്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ത്രിയേകത്വത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് ജോൺ സാമുവൽ 2001 മുതൽ പരസ്യമായി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുരുകനെ ആദ്യം ഒരു പൂർവ്വികനായ ചരിത്രപുരുഷനായി ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ക്രൈസ്തവവൽക്കരിച്ചത് ഒരിക്കലും ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ജോൺ സാമുവലിന്‍റെ  അതേ പ്രോജക്ട് സീമാൻ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരും അക്കാദമികം രാഷ്ടീയം എന്നീ തങ്ങളുടെ കർമ്മ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അജണ്ട നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്.  

തമിഴ് സംസ്‌ക്കാരത്തിന്‍റെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ കാതലിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്‍റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കത്തോലിക്ക സഭകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശീയ വിദ്വേഷപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പേരിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നു മാത്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധ സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കർത്താവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ചിദ്ഭവാനന്ദ ഏതാണ്ട് അമ്പതു വർഷം മുമ്പ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു സംഘർഷങ്ങൾ” എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്. ഹിന്ദു സംസ്കൃതിയെ നശിപ്പിക്കാനായി തമിഴ്‍ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈംബോംബാണ്‌ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതിനെ അദ്ദേഹം വളരെ ഹൃദയവേദനയോടെ അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഭയുടെ പരസ്യ പിന്തുണ കാണാൻ കഴിയില്ല.  അതേസമയം  തന്ത്രപരമായ വലിയ പിന്തുണ ഉണ്ടു താനും. ദ്രാവിഡ സംഘടനകൾ തമിഴ് ഹിന്ദു സംസ്ക്കാരത്തെ മൊത്തത്തിൽ ആര്യനെന്നും ദ്രാവിഡനെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു കാണുമ്പോൾ, സീമൻ കുറേക്കൂടി തന്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ തമിഴ് മതവും സംസ്ക്കാരവും വേറെയാണെന്നും അത് ആര്യ ബ്രാഹ്മണരാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് അയാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.  

ശിവനും മുരുകനും തമിഴരുടെ പൂർവ്വികരാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. ഇത് ഫലത്തിൽ തമിഴ് സംസ്ക്കാരത്തിന്‍റെ ആദ്ധ്യാത്മികതയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് ശിവൻ പരമമായ തത്വമല്ല, മറിച്ച് ഒരു പൈതൃക പ്രതീകമാണ്. തമിഴ് പാരമ്പര്യ കലകളേയും, നൃത്തരൂപങ്ങളേയും,  ക്ഷേത്രശൈലിയേയും, സാഹിത്യത്തേയും എല്ലാം ഇതുപോലെ വെറും വംശീയ ഘടകങ്ങൾ ആയി തരം താഴ്ത്താനും മതബാഹ്യമാക്കാനും കഴിയും. തമിഴ് ജനതയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവൻ മതേതരമാക്കുന്ന ഇത്തരം വാദങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ അജണ്ടയുടെ വലയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മൂർത്തികളെ ആദ്യം മതേതരമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം സംസ്കാരത്തേയും എളുപ്പം ക്രൈസ്തവവൽക്കരിക്കാം

ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ പരിഭാഷ. കടപ്പാട് : സ്വരാജ്യ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here